RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT!

Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.
Uniwersytet prowadzi swą działalność od 2011 r.

1. Nasze cele:

dbanie o rozwój potencjału intelektualnego dzieci

rozbudzanie dziecięcej ciekawości dla otaczającego świata

rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej wśród dzieci

dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej

stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami

2. Oferujemy:

zajęcia w salach wykładowych UEK
kadrę naukową UEK
spotkania z ekspertami

Dołącz do grona studentów UD UEK!