Wysokość opłat w roku akademickim 2019/20:

Wykłady – 100 zł za semestr  (80 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)

Warsztaty/zajęcia sportowe – 30 zł za pojedyncze zajęcia (24 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)
Rodzeństwu zapisanemu na zajęcia UD przysługuje bonifikata w wysokości 20% dla drugiego i kolejnego dziecka. Pierwsze dziecko wnosi pełną opłatę.

Terminy wpłat:
semestr zimowy – 30.09.2019 r.

semestr letni – 24.02.2020 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków
Nr konta: 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka