Wysokość opłat w roku akademickim 2021/22:

Wykłady – 150 zł za semestr  (120 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)

Warsztaty – 30 zł za pojedyncze zajęcia (24 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)
Rodzeństwu zapisanemu na zajęcia UD przysługuje bonifikata w wysokości 20% dla drugiego i kolejnego dziecka. Pierwsze dziecko wnosi pełną opłatę.

Terminy wpłat:
semestr zimowy – 14.10.2021 r.

semestr letni – 03.03.2022 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków
Nr konta: 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka