Wysokość opłat w roku akademickim 2023/24:

Wykłady – 180 zł za semestr  (144 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)

Warsztaty, zajęcia sportowe – 35 zł za pojedyncze zajęcia (28 zł dla drugiego i kolejnego dziecka)
Rodzeństwu zapisanemu na zajęcia UD przysługuje bonifikata w wysokości 20% dla drugiego i kolejnego dziecka. Pierwsze dziecko wnosi pełną opłatę.

Terminy wpłat:
semestr zimowy – 10.10.2023 r.

semestr letni – 27.02.2024 r.

Dane do przelewu:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków
Nr konta: 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka