ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ NA SEMESTR LETNI 2019/2020

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy w roku.

We wrześniu prowadzimy zapisy na semestr zimowy, w lutym na semestr letni.

Aby zapisać dziecko na studia trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie oraz wnieść opłatę wpisową (opłata za udział w wykładach).

Gwarancją rezerwacji miejsca jest terminowe uregulowanie płatności.

Po zakończeniu rekrutacji uruchomione zostają zapisy na zajęcia dodatkowe: warsztaty i zajęcia sportowe.

Informację o rozpoczęciu zapisów udostępniamy drogą e-mailową oraz na stronie internetwej.

Zapisanie dziecka na wybrane zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularze dostępne na naszej stronie.

W roku akademickim 2019/20 rekrutujemy dzieci z roczników 2007-2014 do dwóch grup wiekowych:

6-8 lat – grupa młodsza

9-12 lat – grupa starsza