Zasady rekrutacji

UD prowadzi zajęcia w edycjach rocznych, zwanych rokiem akademickim.

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni.

Rekrutacja na studia odbywa się dwa razy w roku.

We wrześniu prowadzimy zapisy na semestr zimowy, w lutym na semestr letni.

Aby zapisać dziecko na studia trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie oraz wnieść opłatę wpisową (opłata za udział w wykładach).

Gwarancją rezerwacji miejsca jest terminowe uregulowanie płatności.

Po zakończeniu rekrutacji uruchomione zostają zapisy na zajęcia dodatkowe: warsztaty.

Informację o rozpoczęciu zapisów udostępniamy drogą e-mailową oraz na stronie internetwej.

Zapisanie dziecka na wybrane zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć. Zapisy odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularze dostępne na naszej stronie.

W roku akademickim 2023/24 rekrutujemy dzieci z roczników 2011-2017 do dwóch grup wiekowych:

6-8 lat – grupa młodsza

9-12 lat – grupa starsza