Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.
Uniwersytet prowadzi swą działalność od 2011 r.
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na ciekawe wykłady, warsztaty i zajęcia sportowe.
Uniwersytet prowadzi swą działalność od 2011 r.