Organizacja zajęć w dniu 5 lutego 2022

2022-01-26T10:17:57+01:00

Organizacja zajęć w dniu 5 lutego Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz fakt, że szkoły przechodzą w tryb zdalny, a do 25 lutego proces kształcenia na uczelni będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia w dniu 5 lutego odbędą się w formule online. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.