Organizacja zajęć w dniu 5 lutego

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz fakt, że szkoły przechodzą w tryb zdalny, a do 25 lutego proces kształcenia na uczelni będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia w dniu 5 lutego odbędą się w formule online.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Udostępnij!