KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Podczas Inauguracji 9. Roku Akademickiego
Pani Rektor prof. dr hab. Janina Filek ogłosiła konkurs.
Pytanie konkursowe brzmiało: 

Kto namalował, gdzie się znajduje
i co przedstawia fresk „Szkoła Ateńska”?

Do udziału w konkursie swoje prace zgłosiło 13 Studentów.

Po wnikliwej analizie wszystkich prac jury w składzie: prof. dr hab. Janina Filek i prof. dr hab. Anna Karwińska, wyłoniło zwycięzców.

Pierwsze miejsce zdobyła

Matylda Pamuła (8 lat),

drugie miejsce zostało przyznane

Natalii Sochackiej (8 lat).

Poniżej prezentujemy nagrodzone prace (lub ich fragmenty).

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 listopada:)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Pierwsze miejsce:

Matylda Pamuła (8 lat)

Drugie miejsce zostało przyznane

Natalii Sochackiej (8 lat).

Aktualności

Archiwa

Kategorie