Rekrutacja na semestr zimowy 2021/22

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na semestr zimowy.

Na Państwa deklaracje czekamy do 10 października.
Opłatę semestralną w wysokości 150 zł (120 zł dla drugiego i kolejnego dziecka) należy uiścić
w terminie do 14 października, przelewem na rachunek:
Alior SA 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305 .
Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: UD – imię i nazwisko dziecka.

Program wykładów i warsztatów udostępnimy niebawem.

Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem, że w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, proces kształcenia w większej części
lub całkowicie może być realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.58.2021 z dnia 17 września 2021 r. (par. 7)

Udostępnij!