Organizacja zajęć w dniu 18 grudnia

Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz fakt, że szkoły od 20 grudnia przechodzą w tryb zdalny, a od 17 grudnia proces kształcenia na uczelni będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zajęcia w dniu 18 grudnia odbędą się w formule online.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Udostępnij!