Rekrutacja na semestr letni 2021/22

Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy zapisy na semestr letni.

Formularz zapisu

Na Państwa deklaracje czekamy do 2 marca.
Opłatę semestralną w wysokości 150 zł (120 zł dla drugiego i kolejnego dziecka) należy uiścić
w terminie do 3 marca, przelewem na rachunek:
Alior SA 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305 .
Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: UD – imię i nazwisko dziecka.

Program wykładów i warsztatów udostępnimy niebawem.

Zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym z zastrzeżeniem, że w przypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, proces kształcenia w większej części
lub całkowicie może być realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Udostępnij!