Rekrutacja na semestr zimowy 2023/24

Informujemy, że zostały już ostatnie wolne miejsca w grupie starszej (9-12 lat).
Do tej grupy rekrutujemy dzieci urodzone w latach 2011-2014.
Rekrutacja do grupy młodszej (6-8 lat) została zakończona.

Formularz zapisu

Na Państwa deklaracje czekamy do 9 października lub do wyczerpania miejsc.
Opłatę semestralną w wysokości 180 zł (144 zł dla drugiego i kolejnego dziecka) należy uiścić
w terminie do 10 października, przelewem na rachunek:
Alior SA 40 2490 0005 0000 4600 2234 5305 .
Jako tytuł wpłaty proszę wpisać: UD – imię i nazwisko dziecka.

Opłaty

Regulamin

Udostępnij!